לאורך העשור האחרון כ-10000 בני ובנות נוער בכול מגזרי החברה הישראלית סיימו בהצלחה את תהליך הליווי בתכנית פותחים עתיד והצטרפו לקהילת בוגרי התכנית. בוגרי התכנית, בכל הגילאים, מדווחים על תחושת מסוגלות עצמית גבוהה ושיפור בארבעת מעגלי החיים בהם מעורבת התכנית. הבוגרים משתלבים באופן מיטיב במסגרות הלימוד הנורמטיביות ומדווחים על שיעורי נשירה אפסיים ממערכת החינוך. בוגרי התכנית מעורבים באופן אקטיבי בפעילויות התנדבותיות בקהילות בהן הם חיים ומדווחים על מוטיבציה גבוהה לשירות צבאי ואזרחי משמעותי. 

אחד מאתגריה של התכנית הוא לשמר הישגים אלה בקרב המוטבים לאורך זמן ככלים שיסייעו בידם להיחלץ ממצבי סיכון ולהימנע מהם בעתיד, לנצל את יכולותיהם באופן מיטבי ולנהל חיים משמעותיים ונורמטיביים. 

קהילת הבוגרים

ככלל, יש להתייחס לבוגרים הצעירים יותר, אשר עתה סיימו את הליווי בתכנית, ככאלו אשר יש לראותם בעיקר כמוטבים הנדרשים לליווי והכוונה לנוכח האתגרים המזדמנים לחייהם עם המעבר לחטיבת הביניים. אולם אין לבטל את יכולתם של בוגרים צעירים כאלו להוות משאב לפעילות התכנית לקהילה בהם הם חיים ויש לשאוף ולפתח עבורם ובקרבם את מרחבי ההתנדבות והתרומה לקהילה. ומנגד, את בוגרי התכנית בשכבות החטיבה העליונה, יש לראות כמשאב קהילתי בראש ובראשונה במקביל למשאב עבור פעילות התכנית. באמצעות ליווי והכוונה יתאפשר לבוגרי התכנית בחטיבה העליונה לפתח בקרבם את הכלים אשר יאפשרו להם לחולל שינוי בקהילה בה הם חיים.

את פעילות קהילת הבוגרים ביישובים תוביל פונקציה יישובית חדשה במשרה מלאה, "נאמן/ת בוגרים יישובי/ת". באחריות נאמן הבוגרים לגבש, ללוות ולהוביל את קהילת בוגרי התכנית, על כל חלקיה (בוגרים, הורי הבוגרים ואנשי צוות בוגרים) ביישוב על מנת לפתחם כסוכני שינוי חברתיים למען הקהילה בה הם חיים ולמען רווחתם האישית. מרחב העבודה של נאמן הבוגרים ממוקד בשדה ההתנדבותי-קהילתי ומתבסס על מספר מרחבים קבוצתיים אשר אותם מנחה נאמן הבוגרים יחד ולחוד.

בת אל סעדה, בת 19, שדות נגב
בת אל סעדה, בת 19, שדות נגב

press to zoom
מעיין כהן, בן 21, עמק המעיינות
מעיין כהן, בן 21, עמק המעיינות

press to zoom
בת אל סעדה, בת 19, שדות נגב
בת אל סעדה, בת 19, שדות נגב

press to zoom
1/2

אוסף של אתגרים עומד לפתחם של הבוגרים - תהליך ההתבגרות המורכב לכשעצמו, האתגרים המובנים בעשור השני והשלישי של החיים ונסיבות החיים הייחודיות של כל אחד מהם. על רקע הבנה זו, אנו מבקשים להרחיב את מודל החונכות של המבוגר המשמעותי (הנאמן) ולהתאימו לאתגרים המשתנים במסלול חייו של בוגר פותחים עתיד. לרשותנו: בסיס נתונים נרחב המאפשר חיבור לבוגרים ובסיס ידע מקצועי ייחודי שנצבר בתכנית לאורך השנים. על סמך הידע המקצועי אשר נרכש בתכנית לאורך השנים התבססה ההבנה כי קיימים מספר  מענים מצומצם לבוגרי התכנית בחטיבות הביניים והתיכונים ולהוריהם, אל מול רוויה של מענים הקיימים בחברה לבוגרים בגילאי 18 ומעלה. בימים אלו הוקמה 'קהילת בוגרי התכנית'. קהילת הבוגרים פועלת ברמה הארצית והמקומית בכול מגזרי החברה הישראלית ומעניקה מענה לשלושה קהלי יעד מרכזיים: ילדים בשכבות ז'-י"ב שבגרו את התכנית, הורי הבוגרים ואנשי צוות אשר סיימו את עבודת בתכנית. קהילת בוגרי התכנית פועלת ברצף שבין 'המוטב למשאב'. פעילות הבוגרים הנדרשת ביישובים נבדלת על-פי שכבות גיל ולפי מרחבים שונים. מרחבים  בהם הבוגרים הם מוטבים אשר מקבלים מענה מהתכנית ומרחבים בהם הבוגרים מהווים משאב יישובי וקהילתי.