חזונה של פותחים עתיד

הוא להעניק לכל ילד ומשפחה בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל, את הביטחון, ההזדמנויות והכלים להצליח על ידי מימוש הפוטנציאל הייחודי הטמון בהם. התכנית יוצרת ומעודדת הזדמנויות לצמיחה ולהתפתחות באמצעות רעיון חדשני וייחודי לפותחים עתיד – מודל הנאמן: תפקיד חברתי המהווה ציר מרכזי וגורם מפתח בהצלחתה. הנאמן משמש כבוגר משמעותי, מנהיג ומודל לחיקוי עבור משתתפי התכנית. הקשר של הנאמן עם הילד ומשפחתו מבוסס על הקשבה, נוכחות ותמיכה.

 

מטרות התכנית:

 

  • חיזוק הביטחון העצמי של הילד ותחושת המסוגלות העצמית שלו

  • פיתוח היכולות, העוצמות והכישרונות של הילד

  • הנגשת השירותים החברתיים הזמינים עבור הילד ומשפחתו והרחבתם

  • יצירת סביבה חינוכית תומכת לילד בביה"ס

  • עידוד מעורבות הורית בחיי הילד ותמיכה בו

  • חיזוק היכולות ההוריות ותרומה לצמיחת התא המשפחתי

 

פותחים עתיד פועלת מתוך ההבנה כי על מנת לחולל שינוי במצבם של הילדים יש הכרח לתמוך גם בהוריהם ובשאר בני המשפחה ולעמוד בקשר מתמיד עם מערכות החינוך השונות, השירותים הקהילתיים ואף הרשות המקומית, במטרה לייצר מעטפת רב-ממדית תומכת, הנותנת מענה לצרכים השונים של הילדים והמשפחות ורותמת את הקהילה כולה לעיצוב עתידם של ילדיה.