פותחים עתיד

פועלת ב – 36 רשויות בכלל מגזרי החברה בישראל: יהודי דתי/ חילוני/ חרדי, ערבי, בדואי ודרוזי.

להלן פרטי ההתקשרות עם הצוות המוביל בכל יישוב המורכב ממנהל/ת ישובי/ת – איש/אשת מקצוע מתחומי העשייה החברתית/חינוכית/טיפולית המלווה ומנחה מקצועית את צוות העובדים ורכז/ת משפחה וקהילה – האחראי/ת על פיתוח ויישום תחום המענים ביישוב: הנחיית קבוצות הורים במגוון נושאים, ליווי כלכלי של משפחות, מיצוי זכויות והנגשת שירותים.

העמקים

מרכז

צפון 

דרום