השותפים שלנו - ארגוני מגזר שלישי

 • החברה למתנ"סים

 • מכון חרוב

 • פעמונים

 • לקט ישראל

 • אוניברסיטת בן גוריון

 • תנועת הצופים

 • תנועת תרבות

 • תנועת הנוער העובד והלומד

 • בני עקיבא

 • מפעל הפיס

 • מד"א

 • עמותת ניצ"ן

 • שער שיוויון

 • הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול

 • Negev now

 • עיר ללא אלימות

 • הפועל באר שבע

 • "מחשבה טובה

 • "הפוך על הפוך" – על"ם

 • "חסדי לב"

 • "מוטב יחדיו"

 • מרכז מעשה

 • עמותת "רוח טובה"