מטרות הערכה

פותחים עתיד מפעילה תהליכים קבועים של הערכה פנימית, המתבססים על מערכת CRM מתקדמת לניהול ידע ("אלומה"), לצד הערכה חיצונית ע"י מכון "דיגמה הערכה ישומית", מכון מוביל בתחומו. להערכה בפותחים עתיד מספר מטרות מרכזיות:

1. להתאים את התשומות וההתערבות באופן מיטבי לצרכי הילדים והמשפחות ומצבם.

2. לקיים תהליכי למידה פנימיים, הדרכה ורפלקציה שוטפים הנשענים על מידע מקיף ומבוסס.

3. לממש אחריותיות, באמצעות דיווח לשותפים ותורמים.

בהתאם לכך, ההערכה משרתת במקביל פונקציה מעצבת ופונקציה מסכמת.