גישת ההערכה הפנימית של פותחים עתיד

במרכז תהליכי הערכה הפנימיים עומדים הערכת האפקטיביות המיידית והערכת אפקטיביות מתמשכת ביחס לשני קהלי היעד המרכזיים של התכנית – ילדים והוריהם. גישת ההערכה הפנימית של פותחים עתיד הולמת את רוח התכנית.

א. הערכה מעצימה – הפקדת תהליכי הערכה בידי עובדי התכנית עצמם באופנים שונים:    

                                                                  

1.) הבניית תהליכי הערכה בתוך תהליכי העבודה השגרתיים בהיבטים של תכנון, ביצוע ובחינת תוצאות (תהליכים אלה מבוססים על ונתמכים ברובם על ידי "אלומה" - מערכת ניהול המידע והידע של התכנית);

2.) המדידה ברמת מוטבי התכנית מתבצעת בידי הנאמן, שהוא המתערב המידי ביותר;

3.) קיומה של פונקציית מטה ארצית האחראית על הערכה;

4.) הפקת דו"ח הערכה ישובי בכל שנה בשיתוף פעולה בין רכזת הערכה ארצית והצוותים בישובים;

5.) דיאלוג קבוע מטה-שדה בממצאי הערכה השנתיים, כך שתהליכי הפרשנות והפקת הלקחים נמצאת בידי הצוותים בישובים.

ב. הערכה מבוססת מטרות – לתכנית מטרות מוגדרות ומדדי הצלחה תוצאתיים. לכל ילד נבנית תכנית אישית בהתאם לאבחון כוחותיו וצרכיו.

ג. רב-ממדיות:

1.) במדדי ההערכה – מעגלי ההתערבות

2.) שילוב והצלבה של מקורות מידע, כלי הערכה ומערכי הערכה

3.) בטווחי זמן – מיידיות ומתמשכת

ד. גישה כוללנית – של תשומות, תהליכים, תפוקות ותוצאות

ה. דיאלוג מתמשך ופורה עם הערכה חיצונית