מנהלת אזור - רותי עבדייב RutiAv@youthfutures.org
מגדל העמק
 מנהלת ישובית שלומית אברג'יל
073-3729254
shlomitA@youthfutures.org
רכזת משפחה וקהילה לי אברהם
leea@youthfutures.org
רכזת פעימות שמרית ביטון
shimritb@youthfutures.org
 
 
יקנעם - מגידו
מנהלת ישובית הדס ביטון
073-3729256
hadasB@youthfutures.org
רכזת משפחה וקהילה רעות אקוס
073-3729257
ReutAK@youthfutures.org
בית שאן
מנהלת ישוביתליטל גבאי גולן
073-3729250
LitalG@youthfutures.org
נוף הגליל
מנהלת ישובית 
073-3729234
AAA@youthfutures.org
רכזת משפחה וקהילה רעות אקוס
ReutAK@youthfutures.org
עמק המעיינות
מנהלת ישובית רינה גלינסקי 
073-3729247
rinaj@youthfutures.org
רכזת פעימות חנה בונאפצ'ה
chanab@youthfutures.org
עכו
מנהלת ישובית מירי קרואר רוט 
073-3729223
miri.krower@youthfutures.org
רכזת משפחה וקהילה שובל טף שלף
shovalt@youthfutures.org
מטה אשר
מנהלת ישובית יעל הכט
073-3729219
yaelh@youthfutures.org
רכזת משפחה וקהילה מרטה מלמד
martham@youthfutures.org

רכזת משפחה וקהילה
עכו ומטה אשר - מגזר ערבי
 סוזנק סקאר אלחאג'
073-3729224
sakars@youthfutures.org