תהליך הליווי מתייחס אל הילד באופן הוליסטי באמצעות ארבעה מעגלי התערבות: אישי, משפחתי, חברתי, לימודי. בהתבסס על גיבוש תכנית אישית מותאמת לכל משתתף, איתור הגורם המסייע המתאים בקהילה והנעת תהליכי תכלול עם השותפים הרלבנטיים.

 

אופייה ההוליסטי של התוכנית בא לידי ביטוי במעורבותם של הגורמים השונים בסביבת הילד והמשפחה, בתפקידו של הנאמן ביצירת הלימה בין צרכיו של הילד למשאבים הקיימים סביבו והנעה להשלמת המשאבים החסרים, לצד הנגשת מענים נוספים במסגרת התכנית בתחומים של הדרכת הורים, מיצוי זכויות, ליווי כלכלי למשפחות.

 

פותחים עתיד

 

היא תכנית ייחודית הפועלת בהיקף ארצי ומובילה ילדים, נערים, משפחות וקהילות להגשמת חזון של שינוי חברתי. התכנית יוצרת ומעודדת הזדמנויות לצמיחה ולהתפתחות באמצעות רעיון חדשני וייחודי לפותחים עתיד – מודל הנאמן. פותחים עתיד החלה לפעול בשנת 2006 ופעילה ב – 36 ישובים בכלל מגזרי החברה בישראל: יהודי(דתי/ חילוני/חרדי), ערבי, בדואי ודרוזי עם למעלה מ- 12,000 ילדים (בגילאי בית הספר היסודי עד חטיבת הביניים) ובני משפחותיהם מידי שנה.

 

כיום פועלים ברחבי הארץ כ - 300 נאמנים, חלוצים חברתיים. צעירים, בני הישוב, העוברים הכשרה ייחודית לתוכנית, משמשים בתפקידם במשרה מלאה ומלווים 16 ילדים ובני משפחתם במשך 3-5 שנים. הנאמנים פועלים בבוקר במסגרת בתיה"ס בישוב ואחה"צ – בבתים, בפעילויות קבוצתיות, בחוגים וכדומה על מנת לתמוך וללוות את המוטבים במרחבי חייהם.